1113 София, ул. "E. Багряна" 1, ет. 4, тел. +359 2 971 4315, E-mail: info@iis.bg

За нас


 

„ИИС Интернешънъл Информейшън Системс“ ЕООД стартира дейността си през 2000-ната година  под името  „ИИС Интегрейтид Информейшън Системс“ ЕООД


За ИИС Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД

Фирменото седалище е  в София. Разработва софтуер за публичния сектор в Германия, който способства за:

...създаване на отлични цифрови решения за общините и гражданите в тях

...превръщане на   публичните услуги в по- интелигентни и лесно достъпни -  ние дигитализираме администрациите

 

IIS има две десетилетна история

Сега е дъщерно дружество на "H&D" Мюнхен, което от своя страна е дъщерно дружество на "AKDB" (доставчик на софтуер и център за данни за публичния сектор в Бавария, Германия с ~ 1 500 служители)

IIS предлага дългосрочни ангажимент за служителите си (а не отдаване под наем на работна сила)

 

Планираме да разширим броя на служителите си и да се ребрандираме като модерна, надеждна ИТ компания с многогодишни проекти и продукти с дълъг живот

 

 

 


            

Технологиите, с които реализираме идеите си:


  • C++
  • Java
  • Cobol
  • C#
 
  • MySQL
  • Oracle
 
  • Linux
  • Windows
 
  © 2022 Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД