Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД 1113 София, ул. "E. Багряна" 1, ет. 4, ап. 8, тел. +359 2 971 4315, E-mail: info@iis.bg
Галерия

За нас


„ИИС Интегрейтид Информейшън Системс“ ЕООД стартира дейността си през 2000-ната година, като основно обслужва германската държавна администрация, поддържайки съвкупност от системи, улесняващи работата в нея.

През 2009-та година, поради непредвидени причини, се налага реорганизация и фирмата преминава към познатата днес „ИИС Интернешънъл Информейшън Системс“ ЕООД.

Дейността на компанията е РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ, ВНОС И ИЗНОС НА СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ ПРОДУКТИ, УСЛУГА В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННАТА ОБРАБОТКА НА ДАННИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ВЪШРЕШНО - И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.

 

„ИИС Интернешънъл Информейшън Системс“ попада в списъка на малките фирми със седемнадесет служители в състава си, като всички те са с висше образование и чувство за отговорност и лоялност към своята работа и компанията изобщо.

Ресурсите, с които най-често оперира компанията при изграждането на своите софтуерни продукти, са:


Използваните езици за програмиране:


  • C++
  • Java
  • Cobol
  • Visual Basic

 

Бази данни:


  • MySQL

 

Операционни системи:


  • Linux
  • Windows

© 2018 Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД