Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД 1113 София, ул. "E. Багряна" 1, ет. 4, ап. 8, тел. +359 2 971 4315, E-mail: info@iis.bg
Проекти на ИИС за външния пазар Проекти на ИИС за българския пазар

Проекти за немските общини


Развитие на проекти за Германия 

 

  •  регистрация на превозни средства;
  •  интернет достъп до регистрация на превозни средства;
  •  свидетелства за управление на МПС;
  •  регулаторни нарушения;
  •  архивна система.

© 2018 Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД