Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД
1113 София, ул. "E. Багряна" 1, ет. 4, ап. 8, тел. +359 2 971 4315, факс: +359 2 720531, E-mail: info@iis.bg
   
Проекти на ИИС за външния пазар Проекти на ИИС за българския пазар


Проекти за немските общини


Развитие на проекти за Германия в сътрудничество с Telecomputer 

 

  • IKOL-KFZ → регистрация на превозни средства;
  • eKOL-KFZ → интернет достъп до IKOL-KFZ;
  • IKOL-FS → свидетелства за управление на МПС;
  • IKOL-OWI → регулаторни нарушения;
  • IKOL-ARC → архивна система.

© 2017 Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД