Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД 1113 София, ул. "E. Багряна" 1, ет. 4, ап. 8, тел. +359 2 971 4315, E-mail: info@iis.bg
Проекти на ИИС за външния пазар Проекти на ИИС за българския пазар

Проекти на ИИС за българския пазар


  • IBS(Интернет базирана система) →Поддържа и координира продажби, склад, дистрибуторските нива. Разполага с интернет клиентско приложение за справки и поръчки, където потребителите могат сами да управляват част от своите ресурси.
  • Site(kolagen.bg) → сайт, изготвен за фирма, занимаваща се с дистрибуция на колагенови продукти.

© 2018 Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД