1113 София, ул. "E. Багряна" 1, ет. 4, тел. +359 2 971 4315, E-mail: info@iis.bg
11.04.2022 We Develop Junior Talents 14.03.2022 Отваряне на офис в Мадрид 12.02.2022 family@akdb 17.01.2022 Петте топ тренда от 2022 31.12.2021 ЧНГ 2022 15.09.2021 AKDB Discovery Tour 2021

family@ akdb


На 10.02 се състоя в електронна среда поредната среща на представителите на фирмите в групата на AKDB family@akdb. Срещата се проведе под мотото – „Цялото е повече от сумата на съставните си части“.

На тази среща участниците имаха възможност да представят услугите на своите фирми и техния принос в общата екосистема за създаване на едно всеобхватно електронно управление. Чрез платформата за виртуални срещи gather.town участниците имаха възможност да обменят ценна информация помежду си в среда близка до реалната. Бяха дискутирани технологичните възможности за изграждане на електронно управление, постигане на екологичните норми  и начините за реализация на тези проекти посредством привличане на  външно финансиране.

Сбирката може да се определи като поредното силно доказателство за това, че посредством възможностите на модерните телекомуникационните технологии се постига интеракция покриваща възможностите поне  на 99% в сравнение с една реална конференция.

Накрая всички се обединиха около идеята че при такъв конгломерат от фирми в групата, всяка от които покрива широк набор от технологични услуги – от събирането на сурови данни IoT през създаване на софтуер за управление на процеси, облачни услуги до изкуствен интелект, заложените цели във визията „Никой не трябва да се реди повече на гише“ са напълно постижими в зададените времеви граници.


Пожелаваме успех на взелите участие и искрено се надяваме че при следващата ни среща конкретни реализации ще са  намерили своето заслужено място на слайдовете на презентаторите.

family

Повече информация.


© 2022 Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД