1113 София, ул. "E. Багряна" 1, ет. 4, тел. +359 2 971 4315, E-mail: info@iis.bg

Контакти


Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД


ул. "Елисавета Багряна" 1, ет.4

София 1113

България


+359 2 971 4315

office@iis.bg


  © 2022 Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД